Kontakt

Prywatna Szkoła Muzyki Rozrywkowej w Nysie

ul. Kolejowa 2
48-300 Nysa

seketariat szkoły czynny codziennie od godz.10:00 do godz. 20:00                                                            w  soboty od godz.  9:00 do godz. 14:00

tel.(0-77) 435 54 25 lub 694 787 855, tel. 600 125 676

e-mail: romangil.psmr.nysa@wp.pl