top of page
  • PSMR w Nysie

Rola zajęć umuzykalniających w rozwoju dziecka
Wprowadzenie

Rozwój dziecka w wieku przedszkolnym jest niezwykle istotnym etapem, który ma wpływ na całe jego życie. Dlatego tak ważne jest, aby zapewnić mu odpowiednie warunki do rozwoju i wszechstronnego rozwoju. Jednym z kluczowych elementów, które mają pozytywny wpływ na rozwój dziecka, są zajęcia umuzykalniające. Muzyka ma nie tylko wpływ na rozwój muzyczny, ale także na rozwój psychomotoryczny, umysłowy i emocjonalny dziecka. W tym artykule przyjrzymy się roli zajęć umuzykalniających w rozwoju dziecka i jakie dodatkowe aktywności można zastosować, aby wzmocnić ten rozwój.


Rola zajęć umuzykalniających w rozwoju psychomotorycznym

Zajęcia umuzykalniające mają ogromny wpływ na rozwój psychomotoryczny dziecka. Poprzez muzykę i ruch, dzieci uczą się koordynacji ruchowej, równowagi, orientacji przestrzennej i motoryki małej. Ruch w rytm muzyki pomaga również w rozwijaniu zdolności koncentracji i koordynacji wzrokowo-ruchowej. Dzieci uczestniczące w zajęciach umuzykalniających mają możliwość wyrażania siebie poprzez ruch i tańce, co wpływa pozytywnie na ich rozwój fizyczny i emocjonalny.


Dodatkowe aktywności wspierające rozwój dziecka

Oprócz zajęć umuzykalniających istnieje wiele innych aktywności, które mogą wspomagać rozwój dziecka. Jednym z przykładów są zajęcia plastyczne, które rozwijają zdolności manualne i kreatywność dziecka. Dzięki nim dzieci mają możliwość wyrażania siebie poprzez rysowanie, malowanie i tworzenie różnych form artystycznych.

Kolejną dodatkową aktywnością jest czytanie książek. Czytanie rozwija wyobraźnię i zdolności językowe dziecka. Dzieci uczą się nowych słów, poznają różne historie i światy, co ma pozytywny wpływ na ich rozwój intelektualny i emocjonalny.

Innym sposobem wspierania rozwoju dziecka jest zabawa na świeżym powietrzu. Bieganie, skakanie, rzucanie piłką - wszystkie te aktywności rozwijają zdolności motoryczne i kondycję fizyczną dziecka. Dodatkowo, kontakt z przyrodą ma pozytywny wpływ na rozwój zmysłów i emocji dziecka.


Rola kontaktu z muzyką w rozwoju dziecka

Kontakt dziecka z muzyką od najmłodszych lat ma ogromny wpływ na jego rozwój. Już od okresu prenatalnego dziecko słyszy dźwięki i melodie, które wpływają na jego dojrzewanie. Muzyka stymuluje rozwój mózgu dziecka, wspiera rozwój emocjonalny i kreatywność. Dzieci uczestniczące w zajęciach umuzykalniających mają możliwość poznawania różnych instrumentów muzycznych, uczenia się śpiewu i tańca, co rozwija ich zdolności muzyczne i artystyczne.

Ważnym elementem kontaktu dziecka z muzyką jest również rozwój mowy. Proces uczenia się mówienia jest analogiczny do uczenia się muzyki. Dzieci uczą się rytmu, melodyjności i intonacji poprzez śpiewanie i słuchanie muzyki. Muzyka pomaga również w rozwijaniu słownictwa i zdolności językowych dziecka.


Metody nauczania w zajęciach umuzykalniających

W zajęciach umuzykalniających wykorzystuje się różne metody nauczania, które mają na celu rozwijanie umiejętności muzycznych i artystycznych dziecka. Jedną z popularnych metod jest metoda Edwina E. Gordona. Wykorzystuje ona sekwencje uczenia się w muzyce, które obejmują umiejętności, zawartość i motywy. Metoda ta zakłada, że każde dziecko ma wrodzone zdolności muzyczne i może nauczyć się grać na instrumencie czy śpiewać poprzez odpowiednie ćwiczenia i repertuar muzyczny.

Inną popularną metodą jest metoda Kodalya. Opiera się ona na rozwijaniu słuchu muzycznego poprzez śpiewanie i rytmizację. Dzieci uczą się poprzez śpiewanie różnych melodii i rytmów, co rozwija ich zdolności muzyczne i umiejętność odczytywania nut.


Podsumowanie

Zajęcia umuzykalniające mają ogromny wpływ na rozwój dziecka. Poprzez kontakt z muzyką, ruchem i różnymi aktywnościami, dziecko rozwija się zarówno fizycznie, jak i emocjonalnie, umysłowo i społecznie. Dodatkowe aktywności, takie jak zajęcia plastyczne, czytanie książek i zabawy na świeżym powietrzu, również wspierają rozwój dziecka. Warto więc zapewnić dziecku różnorodne doświadczenia i możliwości, aby rozwijało się wszechstronnie i miało szansę odkrycia swoich talentów i pasji.


Keywords: zajęcia umuzykalniające dla dzieci, dodatkowe aktywności, pozytywny wpływ na rozwój dziecka, rozwój dziecka poprzez kontakt z muzyką, aktywności ruchowe i muzyczne


Źródła:

  • Bonna, B. (2005). Rodzina i przedszkole w kształtowaniu umiejętności muzycznych dzieci. Zastosowanie koncepcji Edwina E. Gordona. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

  • Burzak, O. (2010). Rozwój muzyczny dziecka. Twoja Muza, nr 1.

  • Cukierówna, W., Wieman, M. (1965). Zajęcia umuzykalniające w przedszkolu. Warszawa: PZWS.

  • Gawryłkiewicz, J., Gawryłkiewicz, M. (2010) (red.). Podręcznik do kierowania edukacją muzyczną małego dziecka według teorii uczenia się muzyki Edwina E. Gordona. Kraków: Impuls.

  • Gordon, E.E. (1997). Umuzykalnienie niemowląt i małych dzieci. Teoria i wskazówki praktyczne, przeł. E. Kuchtowa, A. Zielińska. Kraków: Wydawnictwo Zamiast Korepetycji.

  • Gordon, E.E. (1999). Sekwencje uczenia się w muzyce. Umiejętności, zawartość, motywy, przeł. A. Zielińska-Croom, E. Klimas-Kuchtowa. Bydgoszcz: Wydawnictwo WSP.

  • Wolińska, E. (2012). Możliwości rozwijania dzieci przez zajęcia muzyczne na przykładzie metody Edwina E. Gordona. Praca magisterska napisana pod kierunkiem dr hab. Agnieszki Weiner. Lublin: UMCS.

  • Zwolińska, E. (1997). Rozwój wyobraźni muzycznej, a funkcje percepcyjno-motoryczne w młodszym wieku szkolnym. Bydgoszcz: Wydawnictwo WSP.

  • Zwolińska, E., Gawryłkiewicz, M. (2004). Podstawa programowa nauczania muzyki wg teorii uczenia się muzyki E.E. Gordona. Bydgoszcz: Wydawnictwo Kreska.


11 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

댓글


bottom of page